Valintamme ja tekomme arjessa

Yhteiskuntavastuullisuus on osa johtamisjärjestelmäämme, arjen valintoja ja tekoja. Turvaamme työpaikkojen säilyvyyttä tekemällä liiketoimintaa kannattavasti. Pyrimme vähentämään ympäristöjalanjälkeämme käyttämällä työkaluja ja ratkaisuja, jotka vähentävät matkustamisen tarvetta sekä minimoivat hukka- ja jätemateriaalin tuoton.

Yhteiskuntavastuusta työnhakijallemme

Kierrätämme toimipisteissämme syntyvän materiaalin. Huolehdimme aktiivisesti työhyvinvoinnista, osaamisen kehittämisestä ja sidosryhmävuoropuhelusta. Olemme mukana tukemassa tekoja, jotka lisäävät paikallista yhteisöllisyyttä, yrittäjyyttä ja auttavat hädänalaiseen asemaan joutuneita.

Yhteiskuntavastuusta asiakkaillemme

Työnhakija – valitse vastuullinen työnantaja

Protaconin työntekijänä olet mukana yhteisössä, jossa arvot ovat osa arjen tekoja ja päätöksiä. Hyödynnämme erilaisuutta vahvuutena ja työyhteisössämme jokainen hyväksytään sellaisena kuin on. Työntekijöidemme koulutus, työkokemus, työtehtävät ja kulttuuritausta tekevät meistä yhteisönä rikkaan ja jatkuvasti uusiutuvan.

Käytämme vuosittain merkittävän määrän voimavaroja uuden oppimiseen. Meillä se tapahtuu käytännön työtehtävissä, kokeilemalla ja kouluttautumalla. Olet mukana kehittämässä ja toimittamassa kahdeksalle eri asiakastoimialalle suunniteltuja palvelutuotteitamme. Teemme pitkäjänteistä oppilaitosyhteistyötä, jolla uudet osaajat pääsevät siirtymään sujuvasti työuran alkuun koulutuksen päättyessä. Meillä Protaconilla jokainen työntekijä pääsee näkemään työnsä lopputuloksen ja vaikuttavuuden.

Katso tästä avoimet työpaikat

Yhteiskuntavastuusta asiakkaillemme

Protaconin asiakkaana saat vastuullisesti tuotettua palvelua. Tuotamme palveluita, jotka pienentävät asiakkaidemme liiketoiminnan ympäristöjalanjälkeä. Olemme mukana kehittämässä tulevaisuuden energiateknologiaa, mm. akkuteknologian hyödyntämistä ja liikematkustamisen aiheuttaman kuormituksen vähentämistä.

Tiedolla johtamisen ratkaisumme lisäävät tietoisuutta, jota voidaan käyttää liiketoiminnan vastuullisuuden seuraamiseen ja parantamiseen. Valmiit digitaaliset ratkaisumme parantavat tiedon jäljitettävyyttä ja liiketoiminnan läpinäkyvyyttä. Alueyksiköidemme kautta pyrimme tuottamaan palvelun läheltä asiakasta.

Kaikki digitaaliset palvelumme

Lataa Protacon Code of ConductProtacon Code of Conduct

Yhteiskuntavastuun tekomme

9,5 M€

Maksetut palkat

2,2 M€

Työnantajamaksut

0,6 M€

Verot

1100 kpl

Koulutuspäivät

Protacon mukana MVkaikkipeliin-tapahtumassa

Protacon Hackday

Protacon mukana Team Rynkeby -tapahtumassa

Protacon liikuntapäivä

Protacon mukana Cleantech-ohjelmassa

Hyvä joulumielikeräys