ProMES – logistiikka kuntoon

Logistiikkaratkaisumme hoitavat yrityksen materiaalivirran fyysisen, tiedollisen ja taloudellisen hallinnan raaka-ainehankinnasta asiakkaalle saakka. Protaconin logistiikkaratkaisuilla hallitaan tuotannon ja tuotteiden reaaliaikainen seuranta, mittarointi ja virtojen ohjaus.

Näin varmistetaan, että tuotteet ja materiaalit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Toimitusketjun hallinnassa painotetaan kustannustehokkuutta, lisäarvon tuottamista ja asiakaslähtöisyyttä. Joustavat ratkaisumme sopeutuvat muuttuviin toimintaympäristöihin.

Niiden avulla pienennetään keskeneräistä tuotantoa, minimoidaan kuljetuskustannuksia, varmistetaan mahdollisimman korkea kuormitusaste ja pidetään tilauksen läpäisyaika lyhyenä. Tarkka ja ajantasainen informaatio antaa pohjan yrityksen tehokkaalle toiminnalle.

Tietotekniikan avulla oikea tieto on kaikkien tarvitsijoiden saatavilla. Omaamme pitkän kokemuksen ja pystymme tekemään vaativat 24/7-toteutukset. Tarvittaessa teemme prosessin tarvekartoituksen ja simuloinnin parhaan ratkaisun varmistamiseksi. Tuotteilla/palveluilla/ratkaisujen avulla tuote on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Asiakkaitamme

logo_elematic logo_leimet

Menestystarinoita

Leimet
Elematic

Kysy lisää

Sami Kervola
+358 40 583 2024
sami.kervola@protacon.com

Lataa esiteProtacon ProMES