Koneille ja laitteille

Koneet ja laitteet rakentuvat tyypillisesti useista eri komponenteista. Tämän vuoksi oikein toteutettu laadunvalvonta ja testaus alkavat jo osakokoonpanosta, jossa asennettavat komponentit rekisteröidään ja testataan kokoonpanon yhteydessä.

Näin mahdollisiin poikkeamiin/vikoihin päästään kiinni heti asennusvaiheessa ja tällöin vältytään purkamistyöltä, kun viallinen osa voidaan vaihtaa heti. Komponenttien rekisteröinti tuo jäljitettävyyttä, joka on tarpeen, mikäli tuotesarjassa todetaan poikkeama, kun se on jo toimitettu loppuasiakkaan käyttöön.

Myös koneiden ja laitteiden vaatimat ohjelmistolataukset, konfiguroinnit, nestetäytöt ja kalibroinnit vaativat luotettavaa ja jäljitettävää laadunvalvontaa sekä tuotekohtaista variointia. Protacon huomioi nämä kaikki toteuttamissaan laadunvalvontajärjestelmissä käyttäen niissä parhaiten soveltuvia teknologisia ratkaisuja.

Osakokoonpanon aikainen testaus ei takaa lopputuotteen kokonaistoiminnallisuutta ja siksi tuotteen lopputestaus on tärkeässä roolissa, kun halutaan varmistaa laadukas lopputuote. Protacon on toteuttanut sekä osakokoonpanon että lopputestauksen järjestelmiä erilaisille tuotteille ja erilaisiin tuotantoympäristöihin.

Protaconin laadunvarmistusjärjestelmien arkkitehtuuri tukee

  • Joustavaa hallintaa
  • Tuotekokoonpanokohtaista testauksen variointia
  • Integroitua toimintaa ERP- ja MES-järjestelmien kanssa
  • Tehokasta tiedonkeruuta
  • Monipuolista & dynaamista raportointia

Komponenteille

Komponenttivalmistuksessa on tärkeää varmistaa tuotteen rakenteellinen ja toiminnallinen laatu. Rakenteellinen laatu tarkoittaa yleensä fyysisen mitoituksen, kiinnitysten ja materiaalien pinnanlaadun mittausta. Toiminnallinen laatu tarkoittaa tuotteen ominaisuuksien ja toimintojen mittausta sekä testausta.

Protacon on suunnitellut ja rakentanut laadunvarmistusjärjestelmiä. Niiden rakenteellinen laatu varmistetaan konenäkömittauksia ja/tai optisia-, äänitaajuus- tai säteilyskannauksia käyttäen. Myös toiminnallinen laatu varmistetaan sitä varten suunniteltujen toimintatestien avulla.

Asiakkaitamme

logo_abloy logo_brp logo_lapua logo_nokia logo_pkc_group logo_polar logo_sisu_axles logo_upm valmet_logo logo_valtra

Menestystarinoita

Metso
Nammo Lapua
PKC

Kysy lisää

Kalle Ahola
kalle.ahola@protacon.com
+358 400 547 697

Lataa esiteProtacon Vision