Paperi- ja kartonkiteollisuuden jälkikäsittely

Palvelutarjontamme paperi- ja kartonkiteollisuuden jälkikäsittelyyn kattaa pituusleikkurit, uudelleenrullaimet, kuljetinratkaisut, rullatietojärjestelmän, mekaniikan, sähkön, fluidin, automaation oheislaitteineen ja nykyisin myös pakkausmateriaalit.

Palvelumme

  • Kokonaisvaltaiset kuntokartoitukset
  • Ylläpitosopimukset
  • Pullonkaula-analyysit ja niiden ratkaisukonseptit
  • Automaatio- ja sähkökäyttöjärjestelmien uusinnat
  • Mekaaniset muutokset
  • Kehitykset, ongelmanratkaisut, kapasiteettien nostot
  • Tietojärjestelmien uusinnat ja kehittämiset

Toimitamme kokonaisvaltaiset rullankäsittelyn palvelut luotettavasti ja ammattitaidolla. Toimintamme on globaalia ja laitevalmistajariippumatonta.

Ratkaisut pituusleikkureiden ja uudelleenrullaimien automaatioon, sähkökäyttöihin ja toimilaitteisiin

Protaconin leikkuriautomaatio sisältää kaiken tarvittavan leikkurin ohjaukseen. Sovellus integroi koneohjaukset, rullauksen hallinnan ja sähkökäyttöjen ohjauksen samaan järjestelmään. Yhteiset operointinäytöt eri toiminnoille, yhdessä reseptiohjausten kanssa, antavat paremman käytettävyyden ja käyttövarmuuden sekä laadunhallinnan. Integroitu automaatio vähentää järjestelmäkomponentteja, helpottaa vianhakua ja minimoi varaosatarvetta.

Protaconin käyttöratkaisut tarjoavat ratkaisuja leikkurien AC- ja DC-käyttöihin. Meillä on laaja kokemus leikkurien modernisoinneista DC-käyttötekniikalla ja DC-käyttöjen digitalisoinneista. Tarjoamme leikkureihin myös mekaanisia muutoksia kuten mm. automaattipaikoituslaitteita, hylsylukkoja ja turvajärjestelmiä. Toteutamme projekteja avaimet käteen -periaatteella tai pienempinä projektikokonaisuuksina.

puunjalostusteollisuus_leikkuri puunjalostusteollisuus_ac_dc
Olemme tehneet lukuisten rullien pakkauskoneiden, kuljettimien ja varastojen kokonaisvaltaiset sähköistykset sekä automaation suunnittelut ja käyttöönotot rullakäsittelylinjoihin, ympäri maailmaa.

Rullankäsittelyn optimointi tuotannon laadun, kapasiteetin, laitteiston keston ja luotettavuuden kombinaationa on parasta osaamistamme. Tarjoamme rullankäsittelyjärjestelmiin vuosisopimuspohjaista ylläpitopalvelua, johon on saatavilla myös koneohjausautomaation ja rullatietojärjestelmän VPN-pohjaiset etädiagnostiikkapalvelut. Palvelumme kattavat koko prosessin, automaatiosta aina pakkausmateriaalien laatu- ja ajettavuustarkastuksiin.

Tuotteitamme paperiteollisuudelle

ProInfo-informaatiojärjestelmä

ProInfo on yksinkertainen ja edullinen datankeruujärjestelmä, jonka ydin on monipuolinen liityntä erityyppisiin järjestelmiin, joista dataa halutaan kerätä. Protaconilla on erittäin vahvaa tietokantaosaamista. Tuotamme suurestakin datayhdistelmästä selkeät ja jatkokäsittelyyn soveltuvat raportit nopeasti.

RoAd- varastonhallinta- ja ohjausjärjestelmä

RoAdilla seuraat rullia kokonaisvaltaisesti ja kappalekohtaisesti, konerullalta leikkurin ja jälkikäsittelyn kautta aina varastoon saakka.

Järjestelmään voidaan liittää kaikki linjaan kuuluvat laitteistot. RoAd seuraa rullia tuotantolinjalla kappalekohtaisesti. Rullan käsittely, punnitus, pakkaus ja merkkaus tehdään asiakasvaatimusten mukaisesti. Saatavasta raportista ilmenevät yksityiskohtaisesti kaikki rullan etenemiseen ja käsittelyyn liittyvät tiedot.

RoAd on täydellinen ratkaisu tuotannon suunnittelun ja rullan jälkikäsittelyn saumattomaan yhteistyöhön. RoAd-järjestelmä perustuu alun perin Metso Automationin kehittämään DNAroAd-järjestelmään, joka on sittemmin uudistettu vastaamaan nykypäivän vaatimuksia.

Protacon Winding Control

Protacon Winding Control on Protaconin oma, kustannustehokas paketti leikkureiden automaation modernisointiin. Ohjelmistopaketissa on mukana rullauksen hallinta, Protacon Auto-Stop -rullauksen maalinajo ja terien optimoitu paikalleen ajo. Kaikki ohjauksien vaatimat laskennat sijaitsevat leikkurin ohjaimen CPU:ssa. Paras lopputulos saadaan aikaiseksi, kun samalla kertaa uusitaan myös sähkökäytöt ja niiden ohjaus implementoidaan Protaconin Winding Control -ohjelmistopakettiin.

winding_control

Protacon INDEX -kuljetin

Protaconin INDEX -kuljettimella korvataan paljon huoltoa vaativat, hydrauliset kuljettimet rullien siirrossa pakkakoneelle. Sähkömoottorilla toimiva kuljetinratkaisu liikuttaa rullia nopeasti ja tarkasti. Se on ennen kaikkea varmatoiminen ja vähän huoltoa vaativa ratkaisu.

Asiakkaitamme

logo_huatai logo_palm_paper logo_pesmel logo_upm logo_metsa_group logo_sca logo_storaenso valmet_logo

Kysy lisää

Pakkakoneet ja kuljettimet:
Jarmo Lähteenmäki
jarmo.lahteenmaki@protacon.com
+358 40 707 0846

Pituusleikkurit ja uudelleenrullaimet:
Ossi Laitinen
ossi.laitinen@protacon.com
+358 40 587 8740

Ota yhteyttä