Lataa maksuton opas tiedolla johtamisesta teollisuudessa

Teollisuudessa tietoa kerätään tuotantokoneilta ja -laitteilta sekä tuotannon työntekijöiltä. Tietolähteitä on paljon ja kertyvän datan määrä on suuri.

Usein ajatellaan, että mitä enemmän dataa saadaan, sen parempi. Tietoa kerätään ajattelematta tarkemmin sen jalostamista informaatioksi ja edelleen päätöksenteon työkaluksi. Valtava datamäärä on usein myös pirstaloitunutta yrityksen lukuisiin eri järjestelmiin ja siitä on hankala koota kehittämisen kannalta olennaista tietoa. Kuulostaako tilanne tutulta?

Tässä oppaassa kerromme, miten kerätty tieto saadaan tukemaan päätöksentekoa

  • Millaisia haasteita teollisuusyrityksen tiedolla johtamiseen liittyy?
  • Miten päästä liikkeelle tiedolla johtamisen kehittämisessä?
  • Milloin kannattaa harkita BI-ratkaisun käyttöönottoa?

Lataa opas täyttämällä oheinen lomake. Lataaminen ei sido sinua mihinkään.

Lataa opas:

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan oikeaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Silloin raportoinnin ja tiedon visualisoinnin kautta ymmärretään paremmin yrityksen nykytila ja voidaan suunnitella entistä parempaa liiketoimintaa. 

Tietoa liiketoiminnan kehittämisen ja päätöksenteon tueksi saadaan analysoimalla kerättyä dataa. Data pitää olla helposti saatavilla ja selkeästi esitettyä, jotta sitä on mahdollista analysoida aina silloin kun tietoa tarvitaan eli ennen päätöksentekoa. Tämä edellyttää tiedon johtamista eli tietoresurssien tunnistamista ja tehokasta hyödyntämistä.

Onnistunut tiedolla johtaminen parantaa teollisuusyrityksen kilpailukykyä, lisää henkilöstön itseohjautuvuutta, parantaa sisäistä viestintää ja tuo kustannussäästöjä. Tiedolla johtamiseen liittyy kuitenkin haasteita, jotka voivat estää sen onnistuneen toteuttamisen ja hyötyjen realisoitumisen.