Lataa maksuton opas tiedolla johtamisesta teollisuudessa

Teollisuuden tuotanto on kompleksinen kokonaisuus, jonka johtamiseen tarvitaan paljon tietoa ja osaamista. Kehittämällä tuotannon raportointia, voidaan kerätyn tiedon avulla löytää entistä tehokkaampia ratkaisuja tuotannon suorittamiseen ja tulevien olosuhteiden ennakointiin.

Tässä oppaassa kerromme, millaisia haasteita liittyy tuotannon johtamiseen tiedon pohjalta, ja miten tiedolla johtamisen ratkaisuja voidaan hyödyntää tuotannon raportoinnin kehittämisessä.

Tässä oppaassa kerromme, miten kerätty tieto saadaan tukemaan päätöksentekoa

  • Millaisia haasteita tuotantojohtaja kohtaa työssään raportoinnin kanssa?
  • Miten BI-ratkaisu auttaa tuotannon raportoinnissa?
  • Mitä tekoäly mahdollistaa tuotannon johtamisessa?

Lataa pikaopas täyttämällä oheinen lomake. Opas on täysin maksuton eikä sen lataaminen sido sinua mihinkään.

Lataa opas:

Teollisuusyrityksissä ja niiden tuotannossa on paljon liikkuvia osia ja muuttujia. Tällaisia ovat esimerkiksi raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuden varmistaminen sekä niiden ohjaaminen oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan.

Pääsääntöisesti voidaan todeta, että mitä isommasta organisaatiosta on kyse, sitä enemmän raportointiin liittyviä vastuita tuotantojohtajan harteille lankeaa. Toisaalta isossa yrityksessä tuotantojohtaja ei välttämättä tunne koko yrityksen toimintaa yhtä yksityiskohtaisesti kuin pienessä yrityksessä. Sen vuoksi tuotantojohtaja tarvitsee työnsä tueksi enemmän yrityksen toiminnasta kerättyä tietoa.

On varsin tyypillistä, että tuotantoon liittyviä kirjauksia tehdään useisiin järjestelmiin sekä omiin Exceleihin ja ruutuvihkoihin. Tästä seuraa, että tuotannon johtamiseen tarvittava tieto on hajallaan eri paikoissa ja se on vahvasti henkilöitynyttä, mikä asettaa esteen tuotannon tehokkaalle tiedolla johtamiselle.

Jotta tietoa voidaan käyttää tuotantoon liittyvän päätöksenteon tukena, se pitää olla helposti saatavilla aina tarvittaessa ja analysoinnin pitää onnistua mutkattomasti. Kaikki lähtee siitä, että tietoa ylipäätään pystytään keräämään tuotannon laitteilta automaattisesti ja että käytössä on järjestelmä, jolla kerätyn datan hallinta ja analysointi onnistuu.