Asiantuntijaopas järjestelmäintegraatioiden hyödyntämiseen teollisuudessa

Teollisuusyritysten käyttämien järjestelmien määrä kasvaa jatkuvasti. Toisistaan erillisten järjestelmien tuottama data on kuitenkin helposti pirstaleista ja tallennettuna eri puolille tuotantolaitosta. Siksi sitä on vaikea hyödyntää. Tuotantoprosessien tehokas hallinta edellyttääkin toisistaan erillisten järjestelmien yhtäaikaista ja saumatonta toimintaa.

Tässä oppaassa kerromme, mitä hyötyjä integraatiot tuovat tuotantoyrityksen toimintaan. Oppaan luettuasi tiedät, miten integraatioita voidaan toteuttaa ja miten erilaiset toteutustavat vaikuttavat integraatioiden toimintaan.

Oppaassa vastaamme mm. seuraaviin kysymyksiin: 

  • Mitä liiketoimintahyötyjä järjestelmäintegraatiot tuovat?
  • Mitä vaihtoehtoja integraatioiden toteuttamiselle on?
  • Mitä haasteita ns. perinteiset integraatioratkaisut voivat aiheuttaa?

Lataa opas täyttämällä oheinen lomake. Opas on täysin maksuton eikä sen lataaminen sido sinua mihinkään.

Lataa opas:

Integraatiot yleistyivät teollisuudessa 2010-luvun alkupuolella ja niiden tuomat hyödyt ovat ilmeiset. Integraatiot vähentävät olennaisesti manuaalisen työn ja samalla inhimillisten virheiden määrää. Ne myös varmistavat datan siirtymisen poissaoloista ja mahdollisista henkilöstövaihdoksista riippumatta.

Integraatioiden avulla voidaan myös hyödyntää olemassa olevia järjestelmiä kokonaisvaltaisemmin, virtaviivaistaa ja tehostaa tuotantoprosessia, parantaa tuotannon laatua sekä helpottaa tuotannon toimenpiteiden suunnittelua. Tiedon reaaliaikainen siirtyminen parantaa henkilökunnan reagointinopeutta, tiedon saatavuutta sekä viestintää yrityksen sisällä.