Asiantuntijaopas digitalisaation hyödyntämiseen kiertotaloudessa

Toimitusketjun hallinnalla on merkittävä rooli kiertotaloudessa toimivan yrityksen liiketoiminnalle. Materiaalivirrat ja tuotetoimitukset on erittäin tärkeää pystyä hallitsemaan tehokkaasti ja tarkasti, jotta liiketoiminnan kannattavuus säilyy kautta koko ketjun.

Tässä oppaassa kerromme, miten digitalisaatio tehostaa kiertotaloudessa toimivien yritysten toimitusketjun hallintaa ja millaisia käyttökohteita siinä on digitaalisille ratkaisuille.

Oppaassa vastaamme mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miksi kiertotaloudessa toimivien yritysten kannattaa kehittää toimitusketjun hallintaa?
  • Millaisia käyttökohteita digitaalisille ratkaisuille on kiertotalouden toimitusketjun hallinnassa?
  • Miten kiertotalous hyötyy digitalisaatiosta?

Lataa opas täyttämällä oheinen lomake. Opas on maksuton eikä sen lataaminen sido sinua mihinkään.

Lataa esite:

Kiertotalouden liiketoimintamallit asettavat paljon vaatimuksia logistiikalle ja koko liiketoiminnan perusta pettää, jos materiaalin hallinta ei ole tehokasta ja resursseja kuluu hukkaan. Teollisessa kiertotaloudessa toimivan yrityksen vastaanottamat materiaalivirrat ovat usein peräisin lukuisista eri lähteistä ja yksittäiset materiaalivirrat voivat olla pieniäkin. Lisäksi valmistettu tuote ja mahdolliset sivutuotteet toimitetaan uudelleen kiertoon. 

Kiertotalousalan raportointivaatimukset kasvavat ja materiaalien alkuperän jäljitettävyys tulee yhä tärkeämmäksi. Myös jätekirjanpidon havaintojen määrä tulee nousemaan. Tämä edellyttää selkeää ja tarkkaa kirjaamiskäytäntöä ja järjestelmiä kierrätettävien materiaalien ja jätteen esikäsittelyn, varastoinnin ja erilaisten materiaalina hyödyntämisten välillä. 

Tilaus- ja toimitusketjun tehokas hallinta säästää rahaa, aikaa ja vaivaa ja luo pohjan kannattavalle liiketoiminnalle. Lue lisää lataamalla opas!