Eroon exceleistä – tietoa ja läpinäkyvyyttä materiaalivirtojen hallintaan: Säästä 30 % toimitusketjun hallinnan kustannuksista

Materiaalivirtojen hallinnalla varmistetaan oikea raaka-aine oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan

Energia- ja kiertotalousyritysten sekä muiden tuotantolaitosten tulevien ja lähtevien materiaalitoimitusten hallinta on monivaiheinen prosessi, johon osallistuu useita eri tahoja.

Optimaalisen materiaalin käytön kannalta on tärkeää, että koko toimitusketju toimii saumattomasti yhteen ja prosessissa syntyvä tieto liikkuu luotettavasti ja reaaliajassa eri tahojen välillä.

Lataa opas: Digitalisaation hyödyntäminen kiertotaloudessa

Puutteellisesti hallitun toimitusketjun tunnusmerkkejä ovat:

1

Raportoinnissa Excelien pyörittelyyn kuluu aikaa ja tieto on pirstaloitunutta
2

Tuotannon vajaatoiminta oikean materiaalin puuttuessa
3

Piilokustannukset jäävät tunnistamatta ja aikaa kuluu inhimillisten virheiden korjailuun

Reaaliaikainen tieto on avain tehokkaaseen toimitusketjun hallintaan

Toimitusketjun eri vaiheissa syntyvä tieto tulisi olla saatavilla reaaliaikaisesti, helposti ja luotettavasti toimitusketjun kaikille osapuolille tehokkaan materiaalihallinnan toteuttamiseksi. Tähän ratkaisu on toimitusketjun hallintajärjestelmä, joka digitalisoi tarvittavan tiedon yhteen järjestelmään.

Toimitusketjuun osallistuvat mm.

 • materiaalin tuottaja
 • myyjä ja / tai toimittaja
 • kuljetusliike / kuljettaja
 • materiaalin hyödyntäjä

Materiaalin hyödyntäjän toimintoja ovat mm.

 • materiaalin vastaanotto sekä jalostaminen
 • lopputuotteiden ja / tai sivuvirtojen toimitus jatkokäyttöön

Toimitusketjun eri vaiheissa syntyvää tietoa:

 • materiaalin määrä, laatu ja hinta
 • toimitusaikataulut
 • materiaalin alkuperä
 • materiaalin jalostajan käsittelykapasiteetti ja tarve

Mm. nämä toimialat ja käyttökohteet hyötyvät materiaalivirtojen hallinnan digitalisoinnista

Energiantuotanto

– voima- ja lämpölaitokset (bioenergia ja muut polttoaineet)
– jätteenpolttolaitokset

Biopolttoaineiden tuotanto

– biokaasulaitokset ja muu biopolttoainetuotanto
– pellettien tuotanto

Kiertotalous

– materiaalien kierrätys
– jätteen käsittely

Puunjalostus

– puun vastaanotto

Protacon Once® - toimitusketjun hallintajärjestelmä

Protacon Once® on selainpohjainen, SaaS-palvelumallin järjestelmä, jolla hallitaan mm. energiantuotantolaitosten ja kiertotalousalalla toimivien yritysten tilaus- ja toimitusketjuja. Once jakaa toimitusketjussa syntyvän tiedon reaaliajassa kaikkien ketjuun liittyvien osapuolten kesken. Järjestelmä skaalautuu niin yksittäisten pienten- kuin useiden laitosten konsernitoimitusketjujen hallintaan.

Oncella koko toimitusketjun hallinta, seuranta ja raportointi tarkentuu sekä nopeutuu. Säästät aikaa, vaivaa ja rahaa.

Tärkeimmät Once-toiminnallisuudetProtacon Once®

 • Sopimuksien hallinta; hinnat, kiintiöt, materiaalit
 • Vuosi/kuukausi/viikko- tuotantosuunnitelmat, joita vasten tehdään tilaukset; materiaalit, määrät ja hinnat
 • Purku- ja lastausaikojen varaus kalenteripohjaisesti sekä kuljetusten koordinointi
 • Materiaalin vastaanottotoiminnot sekä laitokselta lähtevät toimitukset mm. vaakasovellus ja -toiminnot, näytteenottotoiminnot
 • Analyysiprosessin ohjaus; Raaka-aineiden ja lopputuotteiden laatu, analyysitulosten tallentaminen ja kohdistaminen oikeille näyte-erille ja kuormille
 • Varastojen hallinta
 • Monipuolinen seuranta ja raportointi, mm. tilausten ja toimitusten seuranta, kuorma-, energia-, päästö-, vero-, materiaalien alkuperä-, jäljitettävyys- ja kestävyysraportit
 • Laskutus- ja maksatusaineiston tuottaminen
 • Tiedon jakaminen kaikkien toimitusketjun osapuolien kesken
 • Mobiilitoiminnot
 • Integraatiot mm. vaaka-, automaatio-, ERP/CRM-, ja laskutusjärjestelmiin
Tutustu lisää lataamalla maksuttomia materiaaleja

Once-mobiilisovelluksella joustavuutta tiedon tuottamiseen toimitusketjussa – yksi sovellus kaikille laitteille ja käyttöjärjestelmille

 • Purku- ja lastausaikavaraukset kalenteripohjaisesti
 • Kuorman lastaus- ja purkukuittaukset
 • Varastokirjaukset
 • Sähköinen punnitustosite
 • Kuorman jakotoiminto

Ottamalla käyttöön Once-järjestelmän..

 1. Yhteen kertaan syötetty tieto riittää
 2. Toimitusketjun hallinta tehostuu ja tuottavuus paranee
 3. Voit aidosti ja tehokkaasti päivittäisjohtaa kerätyllä tiedolla
 4. Manuaalinen työ, inhimilliset virheet ja piilokustannukset pienenevät ratkaisevasti, ja resurssia vapautuu tuottavampaan ja mielekkäämpään tekemiseen
400
toimittajaa
1 000 000
kuormatapahtumaa vuodessa
4000
kuljetusvälinettä
100
autovaakaa
3000
käyttäjää
300
käyttöpaikkaa

Lataa haluamasi materiaalit

Asiakkaidemme kokemuksia Oncesta

Kuopion Energia

”Yhdestä järjestelmästä saadaan tietoja esimerkiksi meidän kokonaistuotannoista, kaukolämpöverkkoon liittyvistä asioista ja konsernitason talousraportteja.”

Lue Kuopion Energia -menestystarina

Gasum

”Ennen laskutus vei jopa viikon verran työaikaamme kuukautta kohti, nyt se on vain noin kahden päivän työ, mikä on merkittävä säästö.”

Lue Gasum-menestystarina

Pori Energia

”Once antaa eri polttoainevaihtoehtojen kustannustietoa varsinkin omien polttoainevarastojemme osalta. Tämä tieto on meille rahan arvoista.”

Lue Pori Energia -menestystarina

Haapajärven lämpö

”Once on meidän kaltaiselle laitokselle nykyaikaa. Vaikka olemme pienehkö lämpölaitos, jo näillä polttoainemäärillä Oncen käyttöönotto näkyy selkeänä toiminnan tehostumisena ja kustannussäästönä.”

Lue Haapajärven Lämpö -menestystarina

Kainuun Voima

”Jokaisesta kuormasta otetaan näytteet ja niistä analysoidaan kosteus, lämpö ja kuorman paino. Ne kirjautuvat nyt reaaliaikaisesti Once-järjestelmään ja saamme sieltä suoraan laskelmat kuormien energiamääristä.”

Lue Kainuun Voima -menestystarina

Kotkamills

”Once kirjaa tällä hetkellä kaikki tehtaalle tulevat materiaalikuormat aina puuaineksesta kemikaaleihin, joita tehtaalla on käytössä yli 100 erilaista. Aiemmin materiaalivirtojen vastaanotto ja kirjanpito tapahtuivat ”käsipelillä” Exceliin.”

Lue Kotkamills-menestystarina

Kuinka pääsen alkuun? Toimitusketjussa syntyvän tiedon siirtäminen Onceen ja järjestelmän käyttöönotto on vaivaton prosessi asiantuntevan kumppanin ohjauksessa.

Varaa maksuton demo ja asiantuntijakeskustelu

Tarjoamme käyttöönne:

 • Maksuttoman kartoituksen nykytilanteesta ja prosesseistanne.
 • Yhteisen työpajan, jossa syvennämme yhteistä käsitystämme matkalla nykytilasta tavoitteisiinne.
 • Ratkaisuehdotuksen, jossa selkiytämme vastuunjaon ja roolituksen projektin aikana.
 • Olemassa olevan tiedon tarkastelun ja yhdistämisen.
 • Nopean järjestelmän käyttöönoton sekä käyttäjäkoulutuksen.
 • Tuote- ja asiakastuki 1. päivästä alkaen.
 • Asiantuntijakumppanuuden, toimialaosaamisen ja tuotteen sekä asiakkuuden jatkuvan kehittämisen.
 • Tietoturvallisen SaaS-ympäristön toimitusketjun reaaliaikaiseen tiedolla johtamiseen.
 • Yli 450 asiantuntijan osaamisen tiedolla johtamisen, ohjelmistokehityksen, automaation, tuotannonsuunnittelun- ja ylläpidon eri osa-alueilta.