Oletko valmis energiantuotannon muuttuviin raportointivaatimuksiin?

Metsä

Muutos vaikuttaa mm. pienpuun ja järeän puun metsähaketukeen.

Käyn paljon keskusteluita asiakkaidemme kanssa energiatuotannon kasvavista raportointitarpeista. Tällä hetkellä huolta aiheuttaa tuleva syöttötariffinmuutos, joka astuu voimaan vuoden 2019 alusta. Muutos tulee kiristämään raportointivaatimuksia sekä vaikuttamaan pienpuun ja järeän puun metsähaketukeen.

Kyseessä on periaatteessa pieni uudistus. Jatkossa tukea maksetaan 100 %:a pienpuulle ja 60 %:a järeälle puulle sähköntuotantoon käytettävästä polttoaineesta. Tämä vaatimus edellyttää toimitusketjusta syntyvää tietoa, johon huoli liittyy.

Metsäpolttoaineen toimitusketjun tiedot ovat lähes poikkeuksetta helposti saatavilla, ja suurin osa polttoaineista on jo nyt ja tulee edelleen olemaan 100 %:een tukeen oikeuttavia. Muutos tulee vaikuttamaan eniten polttoaineen toimitusketjun toimintamalleihin. Toimittaja joutuu jatkossa huomioimaan tarkemmin laitosten erityistarpeet ja vaatimukset polttoaineen alkuperän todentamisesta.

Metsäenergian toimitusketjulle tyypillinen sopimus- ja toimitusmalli on, että energialaitos ostaa polttoaineen energialaitoksen portille tai polttoaineen vastaanottoon purettuna. Energialaitoksen kanssa sopijaosapuolena on polttoaineen toimittaja, joka tekee sopimuksen urakoinnista alihankkijayrityksen kanssa. Tästä seuraa se, että yleensä polttoaineen kuljetuksesta vastaava alihankkijayritys ja sen kuljettaja eivät ole sopimussuhteessa energialaitoksen kanssa.

Polttoainetietojen virheettömyys tärkeässä roolissa

Polttoainetoimituksen saapuessa laitokselle, pitäisi vastaanottojärjestelmään saada kuitenkin riittävät tiedot mm. todentamista ja maksua varten. Alihankkijayrityksen kuljettajalle jää näin ollen suuri vastuu tietojen tuottamisesta. Kuljettajan pitäisi pystyä syöttämään järjestelmään toimittajatieto, polttoainenimike, alkuperätietoon johtava lisätieto, kuljetukseen liittyvät rahtikirjanumerot ja muut lisätiedot kerralla oikein.

Tiedot ovat tärkeitä niin polttoaineen toimittajalle kuin energialaitoksellekin, sillä niitä käytetään mm. varastojen hallintaan, näytteen käsittelyyn, polttoaineen hinnoitteluun ja tiedoilla on merkitystä myös todentamisessa. Mikäli vastaanottojärjestelmää ei ole hyvin suunniteltu, tulee virheiden määrä kasvamaan. Osa virheistä jää pahimmassa tapauksessa löytymättä ja ne tulevat esille vasta todentamisvaiheessa.

Energiaviraston Seurantaohje näyttää paperilla yksinkertaiselta, muttei käytännössä kuitenkaan näin ole. Inhimilliset tekijät, kuten kuljettajan tieto tai ymmärrys asian tärkeydestä, aiheuttavat virheitä. Jos polttoainetietojen kirjauksesta on kulunut vaikkapa vuosi ja virheitä huomataan, saattaa tämä tarkoittaa sitä, että viranomaiselle annetuissa tiedoissa on ollut virheitä. Korjausprosessi vaatii useamman henkilön työpanoksen ja pahimmillaan tukirahoja joudutaan palauttamaan takaisin.

Miten sitten vältät virheet ja turhat kustannukset automatisoimalla?

Lue lisää

Once
Kuopion Energia -menestystarina
Kotkamills-menestystarina
Pori Energia -menestystarina

Hannu Lepola

Kirjoittaja Hannu Lepola

Protaconilla Business Managerina, aktiivisesti energia-alaa seuraten, asiakkaita kuunnellen ja asiakkaille lisäarvoa tuottaen. Vahvuutena ratkaisukokonaisuuksien nopea löytäminen ja useiden liiketoiminta-alueiden osaaminen. Vapaa-ajalla harrastan ruoanlaittoa ja lenkkeilyä.