”Arvostan erityisesti sitä, että Protaconilta on saanut monipuolista palvelua”

Yhteistyö Valtra Oy Ab:n ja Protaconin kesken on jatkunut jo vuodesta 2001 alkaen. Se lähti käyntiin pienimuotoisilla traktorien testaussovelluksilla ja laajeni merkittävästi vuonna 2003, kun Protacon toimitti Valtran Suolahden tehtaalle sarjatuotantotraktorien loppukoeajojärjestelmän.

– Koeajojärjestelmä on ollut joustavasti muokattavissa, mikä on tärkeää, sillä meillä valmistettavat traktorit ovat yksilöllisiä asiakastilausten mukaan. Järjestelmästä saadaan traktoriyksilökohtaiset testit automaattisesti testausajoa varten, Business Analyst Juha Tuikkanen Valtralta kertoo.

Kokonaistoimitus piti sisällään muun muassa testauksen ja tiedonkeruun automaatiorajapinnan sekä automaatio- ja sähköistyssuunnittelun.

– Viime aikoina yhteistyömme on keskittynyt laiteläheiseen ohjelmointiin, sen digitalisoinnin kehittämiseen. Tällä tavoin on saatu integroitua järjestelmiä toisiinsa ja tehostettua toimintaa.

Raportointitieto entistä laajemmin hyödynnettävissä

Nykyisin Protaconin toimittamat järjestelmät on integroitu osaksi Valtran MES-järjestelmää ja ne sijoittuvat sekä kokoonpanolinjan maalaus- ja täyttölaiteohjauksiin että traktorien kokonaisvaltaiseen lopputestaukseen ennen asiakkaalle luovuttamista.

– Nyt voimme ajaa entistä monipuolisemmin ja tarkemmin raportointitietoa laadunvalvonnan järjestelmistä, mikä mahdollistaa läpinäkyvyyden koko tuotantoprosessin eri vaiheisiin. Kaikki tieto tallentuu järjestelmään, josta sitä voidaan analysoida eri tuotantovaiheissa sekä hyödyntää kehitystarpeiden mukaisesti.

Minimoidaan inhimillinen virhe

Protaconin toimittamilla järjestelmillä ohjataan kokoonpanolinjalla mm. traktorien nestetäyttöjä, jarrujen ja ilmastointilaitteiden testausta, traktoriohjelmistojen latausta sekä viimeisimpänä myös robottimaalausta.

–Protaconin järjestelmien avulla traktorien nestetäytöt tehdään automaattisesti. Täytössä varmistetaan myös laatu, että menee oikea määrä vaaditun mukaisia nesteitä oikeaan koneeseen – hydrauliöljyt, jäähdytysnesteet, moottoriöljyt jne. Järjestelmät määrittävät oikeat ja tarkat täyttömäärät traktorien lisälaitevarustuksen mukaisesti.

Loppukoeajojärjestelmässä tarkastetaan ja testataan osaltaan, että traktorit täyttävät laatu- ja testausvaatimukset ennen kuin traktorit lähtevät asiakkaille.

– Tämä kaikki on tehostanut toimintoja ja inhimillinen virhe on jäänyt pois. Jos jostakin syystä täyttö tai asennus ei olisi onnistunut, siitä välitetään tieto Valtran MES-järjestelmään, jolloin tiedetään laittaa asia kuntoon ennen koekäyttöä. Traktoria ei päästetä sitä ennen prosessissa eteenpäin.

Monipuolista osaamista saman katon alla

– Arvostan Protaconin kanssa tehtävässä yhteistyössämme ehkä eniten sitä, että heidän osaamisensa on vastannut hyvin sitä tarvetta, mitä tuotantojärjestelmien kehittämiseen olemme kaivanneet. Heillä on tarjolla monipuolista palvelua saman katon alla, mikä on ollut hyvä. Protaconilla löytyy osaamista ja palvelua automaation kaikilla osa-alueilla, muun muassa ohjelmisto-, instrumentointi-, sähköistys-, hydrauliikka- ja tietoverkkosuunnittelussa.

– Kyllä meillä on ollut ihan jatkuvaa kehitystä alkuajoista asti ja 2011 vuodesta lähtien yhteistyö on entisestään laajentunut Protaconin kanssa lukuisten projektien kautta. Viime vuosien aikana ovat tulleet ketterät kehitysmenetelmät mukaan, mikä on toiminut mielestäni hyvin. Viikoittainen projektiseuranta on tuntunut myös toimivalta, samoin tuki- ja ylläpitopalvelu. Tekeminen on ollut meidän kannaltamme selkeää ja on saatu ennalta varmistettua se, että järjestelmät toimivat mahdollisimman stabiilisti.

Protaconilla löytyy osaamista ja palvelua automaation kaikilla osa-alueilla, muun muassa ohjelmisto-, instrumentointi-, sähköistys-, hydrauliikka- ja tietoverkkosuunnittelussa. Tämä kaikki on tehostanut toimintoja ja inhimillinen virhe on jäänyt pois.

Juha Tuikkanen, Business Analyst,
Valtra Oy Ab

Lue lisää

Rocla-menestystarina
Metso-menestystarina
Automaatio
Liikkuvat työkoneet ja liikenne
Testaus ja laadunvarmistus

Lisätietoja

Timo Lekander
+358 10 3472 452
timo.lekander@protacon.com