Once automatisoi kemikaalikuormien kirjanpidon

Kotkamills on käyttänyt Once-järjestelmää jo vuodesta 2011 lähtien. Aluksi järjestelmään kirjattiin tehtaalle saapuvat hake- ja purukuormat, mutta pian huomattiin, että se taipuu ongelmitta myös kemikaalien vastaanottoon. Tehtaan portille saapuvat rekat ohjataan vaa’alle, jossa kuljettaja kirjaa päätteelle rahtikirjanumeron, kemikaalilaadun sekä toimittajan. Tämän jälkeen Once hoitaa kaiken materiaalivirtoihin liittyvän tietojenkeruun automaattisesti, reaaliaikaisesti ja luotettavasti ilman tehtaan oman henkilökunnan työpanosta.

– Aiemmin materiaalivirtojen vastaanotto ja kirjanpito tapahtuivat ”käsipelillä” Exceliin kirjaten, mikä aiheutti sekaannuksia ja päällekkäistä työtä. Once teki lopun vastaanoton ongelmista ja säästi työntekijöiden aikaa tärkeämpiin tehtäviin. Järjestelmän käyttöönotto linjasi toimintaamme hyvään ja tehokkaampaan suuntaan, terminaalipäällikkö Sakari Falkman kertoo.

Once kirjaa tällä hetkellä kaikki tehtaalle tulevat materiaalikuormat aina puuaineksesta kemikaaleihin, joita tehtaalla on käytössä yli 100 erilaista. Järjestelmän avulla kemikaalikuormat tunnistetaan, punnitaan ja ohjataan tehtaalla oikeaan osoitteeseen. Once ylläpitää valtavaa tietomäärää, jota hyödynnetään mm. materiaalivirtojen jatkuvassa seurannassa, laskutusinformaation keräämisessä, satunnaisten pistokokeiden tekemisessä, sekä kemikaalien käyttöön liittyvien lakisääteisten viranomaisraporttien laatimisessa. Myös Kotkamillsin sisäiset raaka-aineiden siirrot Kotkan ja Imatran Tainionkosken tehtaiden välillä kirjautuvat Once-järjestelmään.

”Sisäänajo kesti vain kuukauden”

Protaconin Once-järjestelmä erottui edukseen niin palvelun kuin ylläpitokustannustenkin puolesta. Myös Oncen soveltuvuus kaikkien materiaalivirtojen tiedonhallintaan puolsi valintaa. Sopivankokoinen, toimintakulttuuriltaan joustava ja innovatiivinen yhteistyökumppani varmistui oikeaksi valinnaksi jo alkuvaiheessa.

– Järjestelmän sisäänajo kesti vain kuukauden päivät, ja meillä Kotkamillsillä ei kyllä ole moitteen sijaa Oncen käyttöönotossa ja toiminnassa. Protaconin ja meidän välille muodostui kumppanuus, johon olemme olleet tyytyväisiä, vakuuttaa Falkman.

Once-järjestelmä teki lopun vastaanoton ongelmista ja säästi työntekijöiden aikaa tärkeämpiin tehtäviin. Järjestelmän käyttöönotto linjasi toimintaamme hyvään ja tehokkaampaan suuntaan.

Sakari Falkman, Terminaalipäällikkö
Kotkamills Oy