Yhteistyö Ficolon kanssa

Miksi kumppaniksi valikoitui Ficolo?

  1. Ficolo on luotettava, kasvava ja vakiintunut suomalainen toimija sekä pitkän kokemuksen omaava kumppani.
  2. Ficolo omistaa konesaleja Porissa, Tampereella ja Vantaalla mahdollistaen mm. maantieteellisesti hajautettujen palveluiden tarjoamisen Suomessa.
  3. Ficolon ja Protaconin toiminnan fokus ja vastuunjako on selkeä:
    – Ficolo on keskittynyt tuottamaan konesalipalveluita ja heillä on modernit konesalitilat sekä sitä tukeva verkkoinfrastruktuuri. Ficolo toimii jatkossa Protaconin konesalikumppanina ja vastaa konesalipalveluista virtualisointikerrokseen saakka.
    – Protacon keskittyy jatkossa osaamiseen ja palveluiden tarjoamiseen käyttöjärjestelmäkerroksessa sekä siitä ylöspäin kuten tähän asti.

Mitä palveluita muutos koskee?

Muutos koskee Protaconin omista konesaleista tuotettuja palveluita. Muutos ei vaikuta julkisista pilvialustoista tarjottuihin tai asiakkaan omassa ympäristössä toimiviin palveluihin.

Mitä muutos tarkoittaa tietoturvan osalta?

Konesalipalvelut tarjotaan jatkossa ISO 27001 -sertifioidusta (information security management system -sertifikaatti) konesalista. https://ficolo.com/ficololle-myonnetty-iso-27001-tietoturvasertifikaatti/

Mikä on Ficolon rooli ja vastuut jatkossa?

Ficolo toimii jatkossa Protaconin konesalikumppanina ja vastaa konesalipalveluista virtualisointikerrokseen saakka.

Mikä on Protaconin rooli ja vastuut jatkossa?

Protacon ja Protaconin konesalipalveluasiakkaat liittyvät Ficolon asiakkaiksi. Protacon vastaa palveluista käyttöjärjestelmäkerroksessa ja siitä ylöspäin kuten tähän asti.

Mihin olen yhteydessä, jos minulla on palvelupyyntö tai ongelma?

Protaconin tukipalvelu (HelpDesk) on yhteydenottopiste jatkossakin.

Konesalipalveluiden siirron vaikutus

Missä palvelut sijaitsevat muutoksen jälkeen?

Protaconin konesalipalvelut tarjotaan jatkossa Ficolon Porin (Ulvila, The Rock) konesalista. https://ficolo.com/ficolo-ltd/data-centers/#pori

Miten muutos toteutetaan?

Muutos toteutetaan projektina yhteistyössä Ficolon ja Protaconin asiantuntijoiden kanssa. Siirto toteutetaan palvelu- ja/tai asiakaskohtaisesti ilta- tai yöaikaan.

Aiheutuuko siirrosta palvelukatkoja?

Suunnitellut palvelukatkot ovat todennäköisiä. Tiedotamme mahdollisista palvelukatkoista sekä palvelu- tai asiakaskohtaisista yksityiskohdista erikseen.

Mikä on muutoksen aikataulu?

Siirtoprojektin tavoiteaikataulu on lokakuun loppu. Palvelu- ja asiakaskohtaisista aikatauluista tiedotetaan erikseen.

Hinnoittelu ja laskutus

Miten muutos vaikuttaa palveluiden sisältöön tai hintoihin?

Muutoksella ei ole vaikutusta nykyisten palveluiden sisältöön tai niiden hintoihin.

Miten laskutusprosessi muuttuu?

Laskutusprosessiin voi tulla asiakaskohtaisia muutoksia. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen.