Viemme sinut ja asiakkaasi palveluiden maailmaan

Oletko miettinyt, miten parantaisit kilpailukykyä siirtymällä valmistajasta palveluntuottajaksi? Oletko unelmoinut, että digitalisaation avulla löydät uusia asiakkaita ja liiketoimintamalleja? Mietitkö voisiko automaatiolla korvata palveluketjussa rutiinitehtäviä tai nopeuttaa toimitusaikoja?

Palvelumuotoilun asiantuntijamme auttavat sinua nykyisen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyissä, uusien palvelujen luomisessa sekä monissa käytännön asioissa, kuten tukipalveluiden järjestämisessä ja vaikkapa käyttöliittymäsuunnittelussa.

Mitä on palvelumuotoilu?
Luot digitalisaatiolla uusia liiketoimintamalleja, tehokkuutta ja aikaa innovaatioille
Parannat kilpailukykyäsi
Toteutat uudet palvelut todelliseen tarpeeseen
Vältät raskaat määrittelyprojektit ja varmistat tasapuolisen toteutuskilpailutuksen

Käytännönläheistä palvelumuotoilua – PocDay muuttaa ideasi todeksi 24 tunnissa

Onko sinulla idea, jonka haluaisit toteuttaa nopeasti, näkyväksi demoksi? PocDay-tiimi työstää visioistasi 24 tunnin aikana sovelluksen 1. version, jonka saat heti käyttöösi. Tiimisi koostetaan tarpeidesi pohjalta, se voi koostua esim. ohjelmisto- ja käytettävyyssuunnittelijoista sekä palvelumuotoilijoista. PocDay voidaan toteuttaa itsenäisenä kokonaisuutena tai yhdistää luontevasti osaksi palvelumuotoiluprojektia.

Varaa oma PocDay, alk. 5 000 €

Mitä on palvelumuotoilu?

Palvelumuotoilu on uusien palveluiden innovointia tai nykyisten toimintamallien uudistamista palvelumuotoilun menetelmin. Palvelumuotoiluun liittyy useita erilaisia menetelmiä ja vaiheita, mutta kaikkia niitä yhdistää käyttäjälähtöisyys. Palvelumuotoilu voidaan näin ollen usein kiteyttää palveluiden suunnitteluksi loppukäyttäjien ehdoilla.

Esimerkki palvelumuotoilun etenemisestä

1

Tarkennetaan palvelumuotoilun tavoite workshopissa yhdessä asiakkaan ja loppukäyttäjien kanssa

2

Kerätään loppukäyttäjien toiveet ja havainnot erilaisten haastattelujen ja kysymysten avulla

3

Luodaan palvelupolut kuvaamaan käyttäjäryhmien yleisimpiä käyttötapauksia palvelun kokonaiskuvan hahmottamiseksi

4

Visualisoidaan palvelun loppukäyttäjänäkymät graafisten ja interaktiivisten käyttöliittymäkuvien avulla

5

Testataan palvelun toimivuutta loppukäyttäjillä interaktiivisen demon avulla

Tilaa palvelumuotoiluprojekti, alk. 5 000 €

Kuvat kertovat kaiken oleellisen

Palvelumuotoilun ansiosta palvelun toimivuutta voidaan testata ja kehittää käytännössä ilman kallista teknistä toteutusprojektia. Samalla poistetaan tarve raskaalta vaatimusmäärittelyprojektilta kuvien kertoessa kaiken oleellisen. Kuvien avulla kaikille osapuolille jää yhtenäinen käsitys palvelun toiminnallisuuksista. Lisäksi tarvitaan määrittelyä vain konepellin alle jääviin osa-alueisiin.

Palvelumuotoilussa unohdetaan usein ottaa eri osa-alueet tasapuolisesti huomioon. Onnistunut palvelumuotoiluprojekti pitää sisällään useita eri rooleja digitalisaatiokonsultoinnista, käyttäjälähtöiseen tutkimukseen, käytettävyys- ja käyttöliittymäsuunnitteluun ja teknologiaosaamiseen saakka. Usein unohdetaan huomioida teknologia suunnittelussa, jolloin palvelumuotoilun lopputulokset joudutaan suunnittelemaan uudestaan toteutusprojektin aikana. Tämä lisää kustannuksia ja voi pahimmassa tapauksessa tarkoittaa sitä, että käyttäjien ehdoilla suunniteltu palvelu muuttuu projektin aikana teknologian ehdoilla suunnitelluksi palveluksi.

Käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelu

Käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelu tärkeä osa palvelumuotoilua. Se on loppukäyttäjien tarpeiden ymmärtämistä ja niiden mallintamista helppokäyttöiseksi ja selkeäksi tuotteeksi tai palveluksi. Käytettävyysuunnittelun pohjimmainen tarkoitus on luoda miellyttävä käyttäjäkokemus. Miellyttävä käyttäjäkokemus taas takaa loppukäyttäjän tyytyväisyyden ja lisää työtehokkuutta.

Miten se toimii?

Asiakkaan tarpeiden analysoinnin pohjalta toteutetaan ns. rautalankamalleja, jotka keskittyvät ensisijaisesti mallintamaan tuotteen tai palvelun toimintaa ilman graafisia elementtejä.

Rautalankamalleja iteroidaan yhdessä asiakkaan ja/tai loppukäyttäjän kanssa. Tässä vaiheessa muutokset näkymissä ja toiminnoissa ovat huomattavasti edullisempia toteuttaa, kuin varsinaisessa toteutusvaiheessa. Ennen toteutusvaiheen aloittamista on hyvä määritellä parhaat käytettävät teknologiat. Projektin toteutusvaiheessa suunnitellaan ja iteroidaan tulevia toimintoja ja näkymiä rautalankamallien avulla.

Hyvä suunnittelu ja testaus takaa parhaan lopputuloksen

Käytettävyystestaus

Käytettävyystestaus on tuotteen/palvelun käyttäjäkokemuksen analysoimista loppukäyttäjän näkökulmasta. Sen tärkein tavoite on hakea suuntaviivoja ja ideoita palvelun kehityksessä, sekä karsia epäloogisuuksia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Parhaimmillaan käytettävyystestaus kulkee käsikädessa käytettävyyssuunnittelun kanssa, sekä edistää asiakastyytyväisyyttä ja parantaa palvelun laatua.

Miten se toimii?

Testaus kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta yleiset suuntaviivat saadaan selville. Käytettävyystestauksessa on hyvä noudattaa ennalta määriteltyä prosessia, jossa testaukselle asetetaan tavoite, tehtäviä ja myös heränneet kysymykset on hyvä dokumentoida. Testaussessiot on hyvä pitää lyhyenä ja niitä tulee järjestää projektin eri vaiheissa. Testaus kannattaa ottaa osaksi palvelun koko elinkaarta esimerkiksi A/B-testauksen ja automaattisesti kerättävän käyttäjäanalytiikan avulla.