Hybridikäytöt lisääntyvät lähivuosina voimalla

28.8.2017 Ajankohtaista

Aranda telakallaUusi akkuteknologia mahdollistaa hybridiratkaisut myös isoihin laivoihin

Isot merialukset eivät ole aiemmin voineet hyödyntää sähköakkuja samassa mittakaavassa kuin pienemmät, sillä akkujen teho ei ole riittänyt. Suomalainen teknologiayhtiö Protacon toimittaa Rauma Marine Constructionille ratkaisun, jossa propulsion kokonaisteho on yli 3 MW. Ratkaisu soveltuu kaikille ison mittaluokan aluksille. Merentutkimusalus Arandasta tulee propulsion uudistuksen yhteydessä ensimmäinen Suomessa toteutettu uutta akkuteknologiaa hyödyntävä alus.

Aranda on jäävahvistettu tutkimusalus, joka soveltuu monitieteelliseen, ympärivuotiseen merentutkimukseen. Aluksen omistaja Suomen ympäristökeskus SYKE halusi aluksen diesel-propulsion tilalle hybridikäytön. Uudistuksen jälkeen alusta voidaan käyttää dieseliin yhdistetyn generaattorin tuottaman sähkön ja tehokkaasta akustosta saatavan sähkön avulla. Kun dieselmoottorin käyttöä voidaan akkujen avulla rajoittaa, vähenevät rikkipäästöt merkittävästi. Hybridiratkaisu pienentää myös mereen aiheutuvaa melua. Melun väheneminen helpottaa puolestaan merieliöiden tutkimista.

Protacon toimii Arandan uudistuksessa Rauma Marine Constructionsin teknologiakumppanina. Toimitus Arandaan sisältää pääkeskuksen, nestejäähdytteiset sähkökäytöt, propulsiomoottorit sekä propulsioakuston.

”Alusten hybridijärjestelmät edustavat viimeisintä teknologiaa päästöjen vähentämisessä meriliikenteessä. Tämän teholuokan hybridijärjestelmän kehitys on meiltä panostusta tulevaisuuteen”, Chief Development Officer Kari Pellinen Protaconilta sanoo.

Myös Electrical Design Manager, Marko Paloluoto Rauma Marine Constructionsilta näkee akkuteknologian ja hybridiratkaisut meriteollisuudelle merkittävänä tämän päivän ja tulevaisuuden ratkaisuna.

”Suuntaus näkyy voimakkaasti meille tulevissa tarjouskyselyissä. Kyselyjä on paljon ja lähes kaikkiin on speksattu mukaan propulsioakut. Aranda onkin meille molemmille tärkeä referenssikohde mahdollisia tulevia projekteja varten”, Paloluoto sanoo.

Protaconilla pitkä kokemus alusten modernisoinneista

Protaconilla on pitkä kokemus erityisesti jäässä kulkevien alusten propulsion ja automaation modernisoinneista sekä vähäpäästöisempien propulsiojärjestelmien kehittämisestä. Yhtiöstä löytyy pitkän linjan asiantuntemusta, mikä näkyy innovatiivisina ja pitkälle mietittyinä ratkaisuina.

”Protaconin aiempi kokemus jäässä kulkevien alusten sähkökäyttöjen modernisoinneista vakuutti meidät ja lähdimme tähän ensimmäiseen yhteiseen projektiin luottavaisin mielin”, Paloluoto kertoo.

Arandan sähkökäyttöratkaisua ja teknologiaa tullaan hyödyntämään myös muilla aloilla, kuten työkone-, energia- ja paperiteollisuudessa.

”Paperiteollisuuteen ratkaisuja on jo kyselty, mutta varsinaisiin toteutuksiin ei ole vielä edetty. Hybriditeknologia tuo oman lisänsä ja mahdollisuutensa asiaan”, Pellinen kertoo.

Lue lisää

Meriteollisuus

Lisätietoja

Protacon Group
Kari Pellinen, Chief Development Officer
Puh. +358 50 402 8470
kari.pellinen@protacon.com
Rauma Marine Constructions
Marko Paloluoto, Electrical Design Manager
Puh. +358 40 523 0536
marko.paloluoto@rmcfinland.fi

Protacon on suomalainen, vuonna 1990 perustettu teollisuuden integraattori, tuotekehityksen teknologiakumppani sekä digitaalisen palveluliiketoiminnan erikoisosaaja. Protaconissa työskentelee yli 270 henkeä ja konsernin liikevaihto on yli 21 miljoona euroa. Protaconin asiakkaita ovat mm. Andritz, Bellmer, Cargotec, Chenming, Fortum, Evondos, Kone Elevators, Nokian Renkaat, Metso, Raute, SCG Packaging, Stora Enso, Sjöfartsverket, UPM, Valmet, Valtra, ValueFrame ja Wärtsilä.

Rauma Marine Constructions (RMC) on 2014 perustettu, kokonaan suomalaisessa omistuksessa oleva laivanrakennusyhtiö. RMC on erikoistunut monitoimimurtajien, matkustaja-autolauttojen ja puolustusvoimien alusten rakentamiseen ja huoltoon.